Disclaimer

De website en de informatie beschikbaar op deze website (teksten, beelden, afbeeldingen, links en andere materialen) vallen onder het auteursrecht. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TomZ enig onderdeel van deze website te kopiëren, op welke wijze dan ook, dan wel beschikbaar te stellen aan derden. Het downloaden of anderszins verkrijgen van materiaal door het gebruik van deze website gebeurt op eigen risico. In geen enkel geval zullen TomZ en partners aansprakelijk zijn voor enige directe of indirecte schade, gevolgschade, boetes, speciale of incidentele schade als gevolg van, of in verband met de toegang, gebruik van of onmogelijkheid van toegang of gebruik van deze website, de informatie of delen van informatie.

Deze website bevat hyperlinks naar en van websites van derden. TomZ is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van enige website in eigendom van een derde partij, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot haar partners. Elke hyperlink op deze website naar een andere website is niet bedoeld als goedkeuring van die andere website, noch van haar inhoud, beschikbaarheid, nauwkeurigheid en geschiktheid van de informatie van een site die aan de website gekoppeld is en TomZ aanvaardt als zodanig daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid.